Địa chỉ

Khu dịch vụ du lịch Auco Resort,

Số 1A - Nguyễn Hữu Cầu - Phường Ngọc Châu - Thành phố Hải Dương.

TEL: +84 320 6282828

MOBILE: 0912459656 (Mr Đức).

FAX: +84 320 3831766.

email: mail@aucohotel.com.vn